معنی نام شرکت نوا کامکار ماندگار (موسسه)

درباره نام شرکت نوا کامکار ماندگار (موسسه): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت نوا کامکار ماندگار (موسسه) – معنی اسم نوا کامکار ماندگار (موسسه) – شرکت بورسی نوا کامکار ماندگار (موسسه) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا