معنی نام شرکت نوآوران مدبر صنعت (سهامی خاص)

درباره نام شرکت نوآوران مدبر صنعت (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت نوآوران مدبر صنعت (سهامی خاص) – معنی اسم نوآوران مدبر صنعت (سهامی خاص) – شرکت بورسی نوآوران مدبر صنعت (سهامی خاص) در استان اصفهان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا