معنی نام شرکت نانو زیست فناور اکسیر(سهامی خاص)

درباره نام شرکت نانو زیست فناور اکسیر(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت نانو زیست فناور اکسیر(سهامی خاص) – معنی اسم نانو زیست فناور اکسیر(سهامی خاص) – شرکت بورسی نانو زیست فناور اکسیر(سهامی خاص) در استان اصفهان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا