معنی نام شرکت موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه های زیست مولکولی

درباره نام شرکت موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه های زیست مولکولی: این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه های زیست مولکولی – معنی اسم موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه های زیست مولکولی – شرکت بورسی موسسه گروه پژوهشی انتقال سامانه های زیست مولکولی در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا