معنی نام شرکت موسسه فن آوریهای الگوی زیستی امید

درباره نام شرکت موسسه فن آوریهای الگوی زیستی امید: این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت موسسه فن آوریهای الگوی زیستی امید – معنی اسم موسسه فن آوریهای الگوی زیستی امید – شرکت بورسی موسسه فن آوریهای الگوی زیستی امید در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا