معنی نام شرکت مهندسی کاوش اندیشان سپهر(بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت مهندسی کاوش اندیشان سپهر(بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت مهندسی کاوش اندیشان سپهر(بامسئولیت محدود) – معنی اسم مهندسی کاوش اندیشان سپهر(بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی مهندسی کاوش اندیشان سپهر(بامسئولیت محدود) در استان سمنان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا