معنی نام شرکت مهندسی پدید آوران نرم افزار آپادانا(سهامی خاص)

درباره نام شرکت مهندسی پدید آوران نرم افزار آپادانا(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت مهندسی پدید آوران نرم افزار آپادانا(سهامی خاص) – معنی اسم مهندسی پدید آوران نرم افزار آپادانا(سهامی خاص) – شرکت بورسی مهندسی پدید آوران نرم افزار آپادانا(سهامی خاص) در استان اصفهان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا