معنی نام شرکت مهندسی طلوع گستر زیست فناور (سهامی خاص)

درباره نام شرکت مهندسی طلوع گستر زیست فناور (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت مهندسی طلوع گستر زیست فناور (سهامی خاص) – معنی اسم مهندسی طلوع گستر زیست فناور (سهامی خاص) – شرکت بورسی مهندسی طلوع گستر زیست فناور (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا