معنی نام شرکت مهندسی خدماتی تولیدی کشاورزی دانش بنیان تمیشه(سهامی خاص)

درباره نام شرکت مهندسی خدماتی تولیدی کشاورزی دانش بنیان تمیشه(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت مهندسی خدماتی تولیدی کشاورزی دانش بنیان تمیشه(سهامی خاص) – معنی اسم مهندسی خدماتی تولیدی کشاورزی دانش بنیان تمیشه(سهامی خاص) – شرکت بورسی مهندسی خدماتی تولیدی کشاورزی دانش بنیان تمیشه(سهامی خاص) در استان گلستان قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا