معنی نام شرکت مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش (بامسئولیت محدود) : این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش (بامسئولیت محدود) – معنی اسم مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی مهندسی توسعه گران الکترونیک رخش (بامسئولیت محدود) در استان البرز قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا