معنی نام شرکت مهندسی توسعه ساخت قائم شاهرود (تعاونی)

درباره نام شرکت مهندسی توسعه ساخت قائم شاهرود (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۴- مواد پيشرفته (فلزات، كامپوزيتها، سراميكها، پليمرها ) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت مهندسی توسعه ساخت قائم شاهرود (تعاونی) – معنی اسم مهندسی توسعه ساخت قائم شاهرود (تعاونی) – شرکت بورسی مهندسی توسعه ساخت قائم شاهرود (تعاونی) در استان سمنان قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا