معنی نام شرکت مهندسی توسعه ادوات پویا (مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت مهندسی توسعه ادوات پویا (مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت مهندسی توسعه ادوات پویا (مسئولیت محدود) – معنی اسم مهندسی توسعه ادوات پویا (مسئولیت محدود) – شرکت بورسی مهندسی توسعه ادوات پویا (مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا