معنی نام شرکت مهندسی آدان نیک افزار (سهامی خاص)

درباره نام شرکت مهندسی آدان نیک افزار (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت مهندسی آدان نیک افزار (سهامی خاص) – معنی اسم مهندسی آدان نیک افزار (سهامی خاص) – شرکت بورسی مهندسی آدان نیک افزار (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا