معنی نام شرکت مزد یسنا سام نوش دارو(سهامی خاص)

درباره نام شرکت مزد یسنا سام نوش دارو(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت مزد یسنا سام نوش دارو(سهامی خاص) – معنی اسم مزد یسنا سام نوش دارو(سهامی خاص) – شرکت بورسی مزد یسنا سام نوش دارو(سهامی خاص) در استان خراسان رضوئ قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا