معنی نام شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(سهامی خاص)

درباره نام شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان صنعتیمی باشد

درباره ی شرکت مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(سهامی خاص) – معنی اسم مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(سهامی خاص) – شرکت بورسی مدیریت پروژه های صنعتی ابدال(سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا