معنی نام شرکت مجتمع دانش بنیان کشت صنعت خرمان(تعاونی)

درباره نام شرکت مجتمع دانش بنیان کشت صنعت خرمان(تعاونی): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت مجتمع دانش بنیان کشت صنعت خرمان(تعاونی) – معنی اسم مجتمع دانش بنیان کشت صنعت خرمان(تعاونی) – شرکت بورسی مجتمع دانش بنیان کشت صنعت خرمان(تعاونی) در استان لرستان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا