معنی نام شرکت فن آور کهکشان دانا(مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت فن آور کهکشان دانا(مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت فن آور کهکشان دانا(مسئولیت محدود) – معنی اسم فن آور کهکشان دانا(مسئولیت محدود) – شرکت بورسی فن آور کهکشان دانا(مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا