معنی نام شرکت فنی مهندسی هستی ارتباطات داده(سهامی خاص)

درباره نام شرکت فنی مهندسی هستی ارتباطات داده(سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت فنی مهندسی هستی ارتباطات داده(سهامی خاص) – معنی اسم فنی مهندسی هستی ارتباطات داده(سهامی خاص) – شرکت بورسی فنی مهندسی هستی ارتباطات داده(سهامی خاص) در استان كرمانشاه قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا