معنی نام شرکت فنی مهندسی اطلاع افزار آویژه (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت فنی مهندسی اطلاع افزار آویژه (بامسئولیت محدود) : این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت فنی مهندسی اطلاع افزار آویژه (بامسئولیت محدود) – معنی اسم فنی مهندسی اطلاع افزار آویژه (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی فنی مهندسی اطلاع افزار آویژه (بامسئولیت محدود) در استان فارس قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا