معنی نام شرکت فناوران سامانه های راهبردی شریف (سهامی خاص)

درباره نام شرکت فناوران سامانه های راهبردی شریف (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت فناوران سامانه های راهبردی شریف (سهامی خاص) – معنی اسم فناوران سامانه های راهبردی شریف (سهامی خاص) – شرکت بورسی فناوران سامانه های راهبردی شریف (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا