معنی نام شرکت فرانگر صبح صنعتی شیراز (سهامی خاص)

درباره نام شرکت فرانگر صبح صنعتی شیراز (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت فرانگر صبح صنعتی شیراز (سهامی خاص) – معنی اسم فرانگر صبح صنعتی شیراز (سهامی خاص) – شرکت بورسی فرانگر صبح صنعتی شیراز (سهامی خاص) در استان فارس قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا