معنی نام شرکت طراحی مهندسی ارتباطات بسامد آزما (سهامی خاص)

درباره نام شرکت طراحی مهندسی ارتباطات بسامد آزما (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت طراحی مهندسی ارتباطات بسامد آزما (سهامی خاص) – معنی اسم طراحی مهندسی ارتباطات بسامد آزما (سهامی خاص) – شرکت بورسی طراحی مهندسی ارتباطات بسامد آزما (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا