معنی نام شرکت صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس (مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس (مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس (مسئولیت محدود) – معنی اسم صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس (مسئولیت محدود) – شرکت بورسی صنعت و فناوری هوشمند خلیج فارس (مسئولیت محدود) در استان هرمزگان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا