معنی نام شرکت صنعتی کماچ چهلدختر شاهرود (مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت صنعتی کماچ چهلدختر شاهرود (مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت صنعتی کماچ چهلدختر شاهرود (مسئولیت محدود) – معنی اسم صنعتی کماچ چهلدختر شاهرود (مسئولیت محدود) – شرکت بورسی صنعتی کماچ چهلدختر شاهرود (مسئولیت محدود) در استان سمنان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا