معنی نام شرکت صنایع کفا اوج گیتی (سهامی خاص)

درباره نام شرکت صنایع کفا اوج گیتی (سهامی خاص) : این شرکت در دسته ۱۰- هوافضا (پرنده ها، ماهواره ها، موشكها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت صنایع کفا اوج گیتی (سهامی خاص) – معنی اسم صنایع کفا اوج گیتی (سهامی خاص) – شرکت بورسی صنایع کفا اوج گیتی (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا