معنی نام شرکت صنایع دانش بنیان موعود (سهامی خاص)

درباره نام شرکت صنایع دانش بنیان موعود (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت صنایع دانش بنیان موعود (سهامی خاص) – معنی اسم صنایع دانش بنیان موعود (سهامی خاص) – شرکت بورسی صنایع دانش بنیان موعود (سهامی خاص) در استان فارس قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا