معنی نام شرکت شیمیایی بهداش (سهامی خاص)

درباره نام شرکت شیمیایی بهداش (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان صنعتیمی باشد

درباره ی شرکت شیمیایی بهداش (سهامی خاص) – معنی اسم شیمیایی بهداش (سهامی خاص) – شرکت بورسی شیمیایی بهداش (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا