معنی نام شرکت سه هزار و ششصد و سی و نه ایده نگارسنه (تعاونی)

درباره نام شرکت سه هزار و ششصد و سی و نه ایده نگارسنه (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۱- انرژی های نو فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت سه هزار و ششصد و سی و نه ایده نگارسنه (تعاونی) – معنی اسم سه هزار و ششصد و سی و نه ایده نگارسنه (تعاونی) – شرکت بورسی سه هزار و ششصد و سی و نه ایده نگارسنه (تعاونی) در استان كردستان قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا