معنی نام شرکت سروش فرا فناوری (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت سروش فرا فناوری (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان صنعتیمی باشد

درباره ی شرکت سروش فرا فناوری (بامسئولیت محدود) – معنی اسم سروش فرا فناوری (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی سروش فرا فناوری (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا