معنی نام شرکت سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان (سهامی خاص)

درباره نام شرکت سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۶- فناوري اطلاعات وارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان (سهامی خاص) – معنی اسم سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان (سهامی خاص) – شرکت بورسی سامانه های آزاد فناوری اطلاعات ایده آل آینده ایرانیان (سهامی خاص) در استان يزد قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا