معنی نام شرکت سامانه تجهیزدانش (سهامی خاص)

درباره نام شرکت سامانه تجهیزدانش (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت سامانه تجهیزدانش (سهامی خاص) – معنی اسم سامانه تجهیزدانش (سهامی خاص) – شرکت بورسی سامانه تجهیزدانش (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا