معنی نام شرکت زیست ژن راد(مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت زیست ژن راد(مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۰۲ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت زیست ژن راد(مسئولیت محدود) – معنی اسم زیست ژن راد(مسئولیت محدود) – شرکت بورسی زیست ژن راد(مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا