معنی نام شرکت زیست فناور کوشای کویر (تعاونی)

درباره نام شرکت زیست فناور کوشای کویر (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت زیست فناور کوشای کویر (تعاونی) – معنی اسم زیست فناور کوشای کویر (تعاونی) – شرکت بورسی زیست فناور کوشای کویر (تعاونی) در استان يزد قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا