معنی نام شرکت زیست فناور واکسن و فرآورده های زیستی فرتاک ابتکار (مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت زیست فناور واکسن و فرآورده های زیستی فرتاک ابتکار (مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت زیست فناور واکسن و فرآورده های زیستی فرتاک ابتکار (مسئولیت محدود) – معنی اسم زیست فناور واکسن و فرآورده های زیستی فرتاک ابتکار (مسئولیت محدود) – شرکت بورسی زیست فناور واکسن و فرآورده های زیستی فرتاک ابتکار (مسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا