معنی نام شرکت زیست فناور توران (تعاونی)

درباره نام شرکت زیست فناور توران (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت زیست فناور توران (تعاونی) – معنی اسم زیست فناور توران (تعاونی) – شرکت بورسی زیست فناور توران (تعاونی) در استان سمنان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا