معنی نام شرکت زیست فناوری کیانسه چهار هزار و پانصد و شصت و یک زاهدان (تعاونی)

درباره نام شرکت زیست فناوری کیانسه چهار هزار و پانصد و شصت و یک زاهدان (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۵ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت زیست فناوری کیانسه چهار هزار و پانصد و شصت و یک زاهدان (تعاونی) – معنی اسم زیست فناوری کیانسه چهار هزار و پانصد و شصت و یک زاهدان (تعاونی) – شرکت بورسی زیست فناوری کیانسه چهار هزار و پانصد و شصت و یک زاهدان (تعاونی) در استان سيستان وبلوچستان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا