معنی نام شرکت زیست فناوری صدرای طبیعت (سهامی خاص)

درباره نام شرکت زیست فناوری صدرای طبیعت (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت زیست فناوری صدرای طبیعت (سهامی خاص) – معنی اسم زیست فناوری صدرای طبیعت (سهامی خاص) – شرکت بورسی زیست فناوری صدرای طبیعت (سهامی خاص) در استان سمنان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا