معنی نام شرکت ذهن پویا فن آوری برتر آستانه دانش (سهامی خاص)

درباره نام شرکت ذهن پویا فن آوری برتر آستانه دانش (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت ذهن پویا فن آوری برتر آستانه دانش (سهامی خاص) – معنی اسم ذهن پویا فن آوری برتر آستانه دانش (سهامی خاص) – شرکت بورسی ذهن پویا فن آوری برتر آستانه دانش (سهامی خاص) در استان فارس قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا