معنی نام شرکت درگاه دانش (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت درگاه دانش (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۳- اپتیک و فوتونیک (مواد، قطعات و سامانه ها) فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : تولید کننده کالا و خدمت دانش بنیانمی باشد

درباره ی شرکت درگاه دانش (بامسئولیت محدود) – معنی اسم درگاه دانش (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی درگاه دانش (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا