معنی نام شرکت دانش پژوهان پسماند بهینه ۴۱۴۸ زاهدان (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش پژوهان پسماند بهینه ۴۱۴۸ زاهدان (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش پژوهان پسماند بهینه ۴۱۴۸ زاهدان (تعاونی) – معنی اسم دانش پژوهان پسماند بهینه ۴۱۴۸ زاهدان (تعاونی) – شرکت بورسی دانش پژوهان پسماند بهینه ۴۱۴۸ زاهدان (تعاونی) در استان سيستان وبلوچستان قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا