معنی نام شرکت دانش و پژوهش افرا صنعت خلیج فارس (۴۵۶۷) (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش و پژوهش افرا صنعت خلیج فارس (۴۵۶۷) (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش و پژوهش افرا صنعت خلیج فارس (۴۵۶۷) (تعاونی) – معنی اسم دانش و پژوهش افرا صنعت خلیج فارس (۴۵۶۷) (تعاونی) – شرکت بورسی دانش و پژوهش افرا صنعت خلیج فارس (۴۵۶۷) (تعاونی) در استان بوشهر قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا