معنی نام شرکت دانش تجهیز فرزانه (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانش تجهیز فرزانه (سهامی خاص): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش تجهیز فرزانه (سهامی خاص) – معنی اسم دانش تجهیز فرزانه (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانش تجهیز فرزانه (سهامی خاص) در استان تهران قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا