معنی نام شرکت دانش بنیان ژن و سلول ایده آل (بامسئولیت محدود)

درباره نام شرکت دانش بنیان ژن و سلول ایده آل (بامسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۰۱- فناوری زیستی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان ژن و سلول ایده آل (بامسئولیت محدود) – معنی اسم دانش بنیان ژن و سلول ایده آل (بامسئولیت محدود) – شرکت بورسی دانش بنیان ژن و سلول ایده آل (بامسئولیت محدود) در استان تهران قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا