معنی نام شرکت دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده (تعاونی) : این شرکت در دسته ۰۵- سخت افزار های رایانه ای، برق قدرت ، الکتزونیک، کنترل و مخابرات فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان پیشگامان رسانه و آگهی زبده (تعاونی) در استان يزد قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا