معنی نام شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندی (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندی (تعاونی) : این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندی (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندی (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان پیشگامان توسعه گیاهان قندی (تعاونی) در استان البرز قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا