معنی نام شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه علم یزد (سهامی خاص)

درباره نام شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه علم یزد (سهامی خاص) : این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان پیشگامان توسعه علم یزد (سهامی خاص) – معنی اسم دانش بنیان پیشگامان توسعه علم یزد (سهامی خاص) – شرکت بورسی دانش بنیان پیشگامان توسعه علم یزد (سهامی خاص) در استان يزد قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا