معنی نام شرکت دانش بنیان پژوهندگان پیام البرز (مسئولیت محدود)

درباره نام شرکت دانش بنیان پژوهندگان پیام البرز (مسئولیت محدود): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان پژوهندگان پیام البرز (مسئولیت محدود) – معنی اسم دانش بنیان پژوهندگان پیام البرز (مسئولیت محدود) – شرکت بورسی دانش بنیان پژوهندگان پیام البرز (مسئولیت محدود) در استان البرز قراردارد.

دانلود

موضوع : شرکت

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا