معنی نام شرکت دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۷- تجهیزات پیشرفته ساخت، تولید و آزمایشگاهی فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان پرتو الکترونیک پیشگام کویر (تعاونی) در استان يزد قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا