معنی نام شرکت دانش بنیان هشت هزار و پانصد و نود و یک نو آفرینان برتر (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان هشت هزار و پانصد و نود و یک نو آفرینان برتر (تعاونی): این شرکت در دسته ۰۸- داروهای پیشرفته فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان هشت هزار و پانصد و نود و یک نو آفرینان برتر (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان هشت هزار و پانصد و نود و یک نو آفرینان برتر (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان هشت هزار و پانصد و نود و یک نو آفرینان برتر (تعاونی) در استان آذربايجان شرقي قراردارد.

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا