معنی نام شرکت دانش بنیان نوآوران صنعت و فرآیند پارت شیمی (تعاونی)

درباره نام شرکت دانش بنیان نوآوران صنعت و فرآیند پارت شیمی (تعاونی): این شرکت در دسته ۱۳- محصولات پیشرفته سایر حوزه ها فعالیت می کند و در تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۶ مجوز شرکت را دریافت کرده که نوع مجوز : دانش بنیان نوپامی باشد

درباره ی شرکت دانش بنیان نوآوران صنعت و فرآیند پارت شیمی (تعاونی) – معنی اسم دانش بنیان نوآوران صنعت و فرآیند پارت شیمی (تعاونی) – شرکت بورسی دانش بنیان نوآوران صنعت و فرآیند پارت شیمی (تعاونی) در استان فارس قراردارد.

دانلود

اسم های پسرانه بر اساس حروف الفبا

اسم های دخترانه بر اساس حروف الفبا